دوشنبه 23 خرداد 1401

CMYK یا CMY ؟

  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
  • 0 نظر

تعاریف رنگ های CMY و CMYK و کاربرد آن در طراحی و چاپ

 

چرا به جای CMYK ،CMY  به کار نمی رود، کاربرد آن رنگ مشکی(K) چیست؟ 

در تئوری، فیروزه ای خالص ۱۰۰٪ نور قرمز را جذب کند، همانگونه که سرخابی و زرد خالص به ترتیب سبز و آبی را بطـور كـامـل جـذب می کنند. ترکیب رنگ دهنده های فیروزه ای، سرخابی، و زرد کاملاً خالص همه نور را جذب می کند و ما آن را به صورت سیاه خواهیم دید (البته اگر بتوان آن را سیاه نامید زیرا تنها اشياء كاملاً سیاهی که در جهان میشناسیم سیاه چاله ها هستند که نمی توانیم آنها را مستقیماً ببینیم!). وقتی یک یا چند رنگ دهنده ۱۰۰٪خالص نباشند مقداری از نور به جای جذب شدن منعکس می شود. به همین دلیل است که بسیاری از دستگاه هایی که با تونر (Toner)کار می کنند یک رنگ سیاه از ترکیب سه رنگ، رنگی سیاه و مایل به سبز تولید می کنند، و بـاز بـه همین دلیل است که سیاه حاصل از سه رنگ در یک دستگاه چاپ معمولاً قهوه ای کـدر بـه نظر می رسـد. این رنگ دهنده ها کامل و بی نقص نیستند. به عنوان مثال رنگ های عکاسی آنالوگ تقریبا بی تقص هستند اما به عنوان مثال جوهر و بودر چاپ عکس باید شروط فیزیکی مختلفی به غیر از رنگ، از قبیل چسبندگی به کاغذ و به یکدیگر، خشک شدن در یک محدوده زمانی قابل قبول، مقاومت در برابر رنگ پریدگی، و به صرفه بودن را برآورده سازند. حصول این موارد معمولا به قیمت از دست رفتن خلوص رنگ تمام می شود. بنابراین برای بدست آوردن رنگ سیاه بهتری که تا حد ممکن همه نور را جذب کند، از جوهر سیاه استفاده می کنیم. دلیل مهم دیگر برای چاپ با جوهر سیاه آن است که بخش هایی از طرح که فقط سیاه هستند، مانند متن، در حالتی که مجبور نیستیم گونه های فیروزه ای، سرخابی و زرد را به دقت با هم هماهنگ کنید راحت تر چاپ می شوند.

همچنین ممکن است بپرسید چرا به جای CMYB از CMYK استفاده می شود. روی ایـن مسئله توافق شده است که اگر برای سیاه از حروف B استفاده شود ممکن است با آبی (Blue) اشتباه گرفتـه شـود. اپراتورهای چاپ معمولا برای فیروزه ای و سرخابی از نام آبی و قرمز استفاده میکنند! که البته صحیح نیست. اما این مسئله ای است که به مرور زمان جا افتاده و تلاش برای تغییر دادن آن بیهوده است. نظریات مختلفی هست که چرا حرف K انتخاب شد، اما از نظر ما متحمل ترین آنها این است که حرف K  به "key") زینک مادر که سه رنگ دیگر روی آن ثبـت مـی شـود( اشـاره دارد. از آنجا که سیاه تیره ترین رنگ است، معمولا از آن به عنوان رنگ کلیدی یاد میکنند.

   2     -     1   =